zak23_023

Aleksander Kosmala, he is a painter and a computer graphic artist. A graduate from the Academy of Fine Arts at Gdansk, Poland, in 1979. Since 1986 he has lived and worked in Denmark. He paints, draws and creates computer graphics. His works were exhibited in numerous European countries. Member of Art Groups CIRRUS, Kunstudstilling LF and The Danish Association of Visual Artists.
Som kunstner forholder jeg mig både til samtidsmaleriet, bl.a. til ny-surrealismen, og til den klassiske kunst og dens store mestre fra renæssancen og barokken.
Som motiv gengiver jeg ofte mange af vores dagligdags almindelige objekter, sommetider med figurer fra de klassisk græsk-romerske skulpturer, men også med det modsatte: ukendte, af mig konstruerede former.
Modsat det, at jeg maler i en klart defineret form, nedbryder jeg sommetider også mine objekter, omformulerer dem til noget andet, så at noget helt nyt og ukendt kan vise sig.
I nogle malerier træder også de moderne mennesker frem, anonyme, uden at afsløre deres skjulte, hemmelige liv.
Mine malerier fremstår i et tredimensionelt, klassisk figurativt formsprog i en clair obscur-teknik. Derved opnås maksimal illusion i billedet.
Om end jeg forholder mig frit og åbent i mit farvevalg, kan dette somme tider spontant udvikle sig i en næsten ”puristisk” monokrom retning.
Parallelt med dette, arbejder jeg med forskellige teksturer i maleriets overflade; groft som finere, varieret med helt glatte penselstrøg. Dette giver et utal æstetiske muligheder for maleriets fysiske nærvær.
Men bagved og gennem alt dette prøver jeg på, at formidle ubevidste tanker og følelser fra en ukendt, ubevidst, mystisk og gådefuld virkelighed.

g23_003
KOSMALA©2024